robertkol1405@yahoo.de
zakladanie-firmy-w-niemczech.de/

Steuernummer

Numer podatkowy- Steuernummer

Niezbędne informacje dla opiekunek na Gewerbie

 

Ten artykuł został stworzony dla wszystkich opiekunek osób starszych na Gewerbie, które pracują w Niemczech, a jeszcze nie miały okazji uzyskać własnego numeru podatkowego zwanego w Niemczech Steuernummer.

 

Według naszych specjalistów, którzy zajmują się tym tematem numer podatkowy przysługuje każdej opiekunce osób starszych na własnej działalności na terenie Niemiec, która przynajmniej raz w życiu składała zeznanie podatkowe w odpowiednim Urzędzie podatkowym zwanym Finanzamt.

 

To co daje każdej opiekunce osób starszych na własnej działalności w Niemczech to:

Podpowiedź: nasza firma pomaga w założeniu Gewerbe w Niemczech

Fakt, że wszystkie Numery Podatkowe z konkretnego Urzędu  Podatkowego są przyznawane w sposób indywidualny (oznacza, że w każdym Urzędzie Skarbowym państwo będą widnieli pod innym numerem podatkowym). Okazuje się, że nie ma jednego konkretnego schematu na budowanie takiego numeru podatkowego.

 

Zasadniczo jest skonstruowany w następujący sposób:

(F) FF/BBB(B)/UUU(U) P*

 

F- skrót od Finanzamt (Urząd Skarbowy)

 

B- skrót od Bezirknummer (Numer Rejonowy)

 

U- skrót od Unterscheidungsnummer (Jest to osobisty nr podatnika)

 

P- skrót od Pruefziffer (to tzw. cyfra kontrolna)

 

Nasza firma chciałaby również przedstawić państwu kilka niezbędnych informacji dla opiekunek osób starszych z własna działalnością, a mianowicie:

 


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.