robertkol1405@yahoo.de
zakladanie-firmy-w-niemczech.de/

✅Polskie biuro ubezpieczeń dla gewerbe

Gewerbe- obowiazkowe ubezpieczenie w Niemczech

Polskie biuro ubezpieczeń dla gewerbe

Brak ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech grozi nie tylko wysokimi kosztami leczenia, które należy ponieść własnej kieszeni w przypadku choroby czy wypadku lecz utratą statusu legalności pobytu w Niemczech. Zollamt - służby celne niemieckie, urząd ds. cudzoziemców stale kontrolują polskich przedsiębiorców pod kątem posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli takiego nie posiadasz grozi Ci nie tylko utrata legalności firmy ale nawet wydalenie z terenu Niemiec i zakaz pracy w przyszłości.

Prowadząc gewerbe – samodzielną działalność gospodarczą w Niemczech musisz od pierwszego dnia gdy zarejestrujesz firmę posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne wykupione w niemieckiej kasie chorych. Jak nie płacić wysokich składek ubezpieczeniowych prowadząc firmę w Niemczech dowiesz się od doradcy ubezpieczeniowego euroKV. Polisę zdrowotną na gewerbe kupisz szybko i przez Internet u doradcy ubezpieczeniowego euroKV. Uwaga ! Zgodnie z ustawą § 193 ust. 4 VVG osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają karze finansowej i są wydalane z terenu Niemiec.

Tanie ubezpieczenie zdrowotne na czas prowadzenia gewerbe jest tutaj – jego cechy to:

W przypadku prowadzenia gewerbe do wyboru mamy 2 opcje ubezpieczenia zdrowotnego – tym razem już koniecznie wykupionego w Niemczech. Ustawa o ubezpieczeniach zdrowotnych jasno wskazuje, że pracując w Niemczech nie możesz korzystać z ubezpieczenia polskiego – karty EKUZ. Stanowi o tym ustawa o ubezpieczeniach społecznych, która nakazuje posiadać ubezpieczenie zdrowotne w kraju, w którym podejmujemy pracę. Nie płacimy wtedy ubezpieczenia w Polsce – tylko w Niemczech.

Ważna informacja ! składki to koszt Twojej gewerbe !

Zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i tych zatrudnionych na umowę o pracę. Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne ma prawo odliczyć te składki od podatku dochodowego za ten rok.

Bez względu na to na jakie ubezpieczenie zdrowotne się zdecydujesz warto przed jego wyborem skonsultować się z fachowcami w kwestii jego wyboru. Takich znajdziesz w euroKV.


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.